Reklamacje

  1. Reklamowany towar należy przesłać wraz z opisem i podaną przyczyną reklamacji (krótki opis wady, data i okoliczności jej ujawnienia, żądanie reklamującego) na adres firmy. Proszę podać swoje dane i nr konta, na który ma zostać zwrócona ewentualna należność za towar. Koszty przesyłki zwracamy w przypadku uznania reklamacji za zasadną. 
  2. Do wysyłki należy dołączyć dowód zakupu reklamowanego towaru.
  3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji poinformujemy Kupującego mailem lub listownie w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, towar zostanie wg możliwości: naprawiony lub wymieniony na nowy i odesłany do Klienta , lub jeżeli naprawa i wymiana nie będą możliwe wartość towaru zostanie zwrócona na konto Kupującego w ciągu 7 dni od daty uznania reklamacji, przelewem bankowym na podane przez Klienta konto.