1. Właścicielem Sklepu Internetowego PresKA, zwanego dalej Sklepem, działającego pod adresem www.preska.pl, jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: PPHU PRESKA KAROLINA LEGIERSKA , ul. MICHAŁOWSKA 38,  97-200 Tomaszów Mazowiecki, NIP: 773-227-93-30, REGON:100740521.
 2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu, w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy osobą zamawiającą (Kupującym), a sklepem (Sprzedającym).
 3. Zamówienia składać można w naszym sklepie przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Klient może również złożyć zamówienie telefoniczne w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 do 14:00. Zamówienia są realizowane w dni robocze.
 4. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową,  lecz istnieje możliwość odbioru osobistego po uprzednim kontakcie telefonicznym.
 5. Cena podawana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.
 6. Do umów sprzedaży zawieranych na odległość z klientem będącym osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zwaną dalej Konsumentem) zastosowanie mają ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827) oraz – w zakresie tam nieuregulowanym - ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.), do umów sprzedaży w pozostałym zakresie zastosowanie ma ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 
 7. Osoba wyrażająca chęć związania umową sprzedaży na odległość lub związana taką umową ze Sprzedawcą jest dalej zwana - w zależności od kontekstu – Klientem, Kupującym lub także Konsumentem.
 8. Właściciel sklepu jest administratorem danych osobowych.
 9. Dane Klientów naszego sklepu są chronione poprzez Politykę Prywatności i nie są udostępniane żadnym osobom trzecim. Wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówienia i kontaktu z Kupującym oraz celów marketingowych.
 10. Wszystkie towary znajdujące się w Sklepie Internetowym są wyprodukowane w Polsce i są fabrycznie nowe.

ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW:

 1. Zamówienia są przyjmowane poprzez poprawnie wypełniony formularz zamówienia, dostępny podczas procedury zakupu towarów. Moment złożenia zamówienia jest momentem zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym i jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Klient może anulować bądź wprowadzić zmiany w zamówieniu dopóki nie zostało ono wysłane - informując o tym e-mailem bądź telefonicznie.
 3. Informacje podawane przez Klienta, umożliwiające realizację zamówienia, powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Podanie nieprawdziwych, nieaktualnych lub niedokładnych danych uniemożliwia realizację zamówień w Sklepie Internetowym.
 4. Informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem.
 5. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:
 •  wyboru zamawianych towarów,
 •  wyboru sposobu dostawy, spośród dostępnych oraz adresu dostawy
 •  wyboru sposobu płatności spośród dostępnych w Sklepie
 1. Każde złożone przez Klienta zamówienie, Sklep potwierdza e-mailem z informacją o jego przyjęciu.
 2. W przypadku braku potwierdzenia ze strony sklepu, prosimy o kontakt mailowy (shop@preska.pl) lub telefoniczny (+48 508-802-435).
 3. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, Sklep o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
 4. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, o którym mowa powyżej, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:
 • częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, choć czasami może się to wiązać z brakiem promocyjnej opcji darmowej dostawy, jeśli kwota zamówienia się zmniejszyła lub wynika to bezpośrednio z dodatkowego regulaminu akcji promocyjnej
 • anulowanie całości zamówienia;

Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar objęty zamówieniem - Sklep zwróci należność przelewem w terminie 5 dni od daty anulowania na wskazany nr rachunku bankowego.

 1. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.
 2. Koszty przesyłki każdorazowo są pokrywane przez Kupującego. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je firma PresKA, opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona na firmę
 3. Wysyłka dokonywana jest za pomocą firmy kurierskiej.
 4. Realizacja zamówienia dokonywana jest w ciągu maksymalnie 4 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie/przyjęcia zamówienia i wysłania do klienta potwierdzenia.
 5. Po zaakceptowaniu przez Sklep zamówienia, czas wniesienia płatności w formie przelewu wynosi max. 3 dni, po tym terminie zamówienie zostanie anulowane. 
 6. Płatności za zakupione towary można dokonywać na nr konta bankowego:
 • 17 1050 1461 1000 0092 0160 4890 - płatności w kraju
 • PL17 1050 1461 1000 0092 0160 4890 - poza krajem

ING Bank Śląski. lub za pomocą systemów szybkich płatności internetowy za pośrednictwem platformy dotpay lub PayPal.

 1. Sklep Internetowy realizuje zamówienia na terenie Polski poprzez wysyłkę kurierem lub za pośrednictwem Poczty Polskiej, z możliwością wyboru opcji płatności, oraz do innych krajów poprzez wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej na koszt Kupującego i otrzymanie płatności przelewem przed datą wysyłki.

CENY TOWARÓW

 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają VAT).
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 3. Promocje w Sklepie nie łączą się, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej
 4. Ceny nie zawierają kosztów dostawy, bądź opłat celnych
 5. Wszelkie informacje na temat akcji promocyjnych, aktualnie obowiązujących w Sklepie Internetowym www.preska.pl są zamieszczone na bieżąco

WYSYŁKA

 1. Wszystkie wysyłki są realizowane za pomocą firmy kurierskiej DHL lub INPOST. Poczta polska realizuje tylko niektóre wysyłki międzynarodowe.
 2. Do cen towarów podanych w sklepie należy doliczyć koszt wysyłki:
 • Przesyłka z wpłatą na konto DHL 17 zł
 • Inpost Paczkomaty 15 zł
 • Przesyłka za pobraniem 25 zł
 • Zakupy dokonane na kwotę powyżej 400 zł są wysyłane na terenie Polski za darmo.
 1. Po wysłaniu paczki, klient otrzymuje wiadomość e-mail z numerem listu przewozowego umożliwiający sprawdzenie statusu przesyłki
 2. Wysyłki zagraniczne realizowane są po uprzednim ustaleniu kosztów i sposobu dostawy oraz dokonaniu zapłaty przelewem.

REKLAMACJE

 

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000r. art. 7 ust. 1 możliwy jest zwrot do 14 dni (w tym dni świąteczne) od daty otrzymania zakupionego towaru bez podania przyczyny.
 2. Towar nie może nosić absolutnie żadnych śladów użytkowania(w tym podkłady , fluidy, kolorowe kosmetyki tj. cienie,  pomadki) oraz posiadać wszystkie oryginalnie przymocowane metki. O chęci zwrotu prosimy poinformować drogą mailową lub telefonicznie Sprzedającego.
 3. Zwrotu należy dokonać na adres:

PPHU PRESKA
KAROLINA LEGIERSKA
GROTA ROWECKIEGO 16
97-200 Tomaszów Mazowiecki

 1. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.
 2. Informujemy, iż przesyłek za pobraniem nie odbieramy ze względu na brak możliwości sprawdzenia ewentualnych uszkodzeń zwracanego towaru.
 3. Do przesyłki prosimy dołączyć wypełnione oświadczenie zwrotu towaru ze strony reklamacje i zwroty oraz wystawiony paragon lub fakturę.
 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zwrotu Towaru, Usługodawca w ciągu 14 dni roboczych po otrzymaniu przesyłki, o której mowa powyżej, zwróci stosowną kwotę Klientowi obejmującą cenę Towaru.
 5. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem. Do reklamowanej przesyłki proszę dołączyć oświadczenie o reklamacji wraz z opisem przyczyny zwrotu. 
 6. Produkt zostanie wymieniony bądź naprawiony na pełnowartościowy, jeżeli tylko będzie to możliwe w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji (PresKA zastrzega sobie prawo do przedłużenia w/w terminu w sytuacjach, gdy naprawa wymaga dłuższego czasu ). Jeśli będzie to już niemożliwe sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY:

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
 2. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia, wysyłając w/w wypełnione oświadczenie na adres: shop@preska.pl w formie skanu z podpisem oraz odesłanie towaru oraz oświadczenia na adres: PPHU PresKA Karolina Legierska, Grota Roweckiego 16 97-200 Tomaszów Mazowiecki z zachowaniem terminu
 3. Klient ma prawo do zwrotu części zamówienia. W tym celu również zobowiązany jest do wypełnienia i odesłania formularza odstąpienia (patrz pkt. 2 Odstąpienie od umowy)
 4. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia towaru odesłanego po terminie
 5. Zakupiony towar może być zwrócony jeżeli będzie nieużywany, czysty, pozbawiony zapachu, w oryginalnym opakowaniu, z metkami i innymi elementami, które posiadał on w momencie sprzedaży.
 6. Do zwracanego towaru należy także dołączyć paragon. Brak paragonu będzie skutkował odmową przyjęcia zwrotu. W takim przypadku sklep odeśle towar do Klienta przesyłką pobraniową na jego koszt (opłata wg cennika kosztów wysyłki).
 7. Sklep nie przyjmuje zwrotów przesyłek odesłanych do sklepu za pobraniem

Polityka prywatności

 1. Dokonanie rejestracji konta w sklepie internetowym www.preska.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji reklamowych i handlowych drogą mailową na adres podany w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik zachowuje prawo do rezygnacji z otrzymywania tego typu informacji.
 2. Korzystanie ze strony internetowej www.preska.pl jest równoznaczne z akceptacją tego Regulaminu i Polityki Prywatności. 

Postanowienia końcowe:

 1. 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).